Ana Sayfa
Öğrenci
Kayıtta İstenilen Belgeler

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

1)       Ön Başvuru Beyanı(imzalı)
2)       ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı
3)       Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite)  fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
4)       Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite)  fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
5)       Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya ÖSYM çıktısı
6)       3 adet fotoğraf
7)       Nüfus Cüzdan fotokopisi
8)      Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde )
9)      Özgeçmiş (Doktora kayıtları için) 
10)     Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.
11) Perfüzyonist Yetki Belgesi veya bu yetki belgesine sahip olmayanların mezuniyet şartları içerisinde belirtilen sürelerde alınmış olan perfüzyonist olarak çalıştığını gösterir belge(Tezsiz II. Öğretim Öğrencileri)
12)      25 TL posta pulu veya ücreti