Ana Sayfa
Duyurular
2016-2017 Bahar Yarıyılı Açılan ve Açılmayan Ders Listesi

2016-2017 BAHAR YARIYILI AÇILAN VE AÇILMAYAN DERS LİSTESİ

• SAÜ LEÖY Senato Esasları uyarınca açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Açılmayan ders yerine derse yazılma işlemini süresi içinde yapmayan öğrencilere mazeret hakkı verilmez. 
• Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli programlarda en az “üç” öğrencinin, tezsiz programlarda ise en az “on beş” öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu şartın sağlanmadığı durumlarda EABD/EASD talebi ve EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir.                                                                                                                                                   • 30 Ocak 2017 tarihinde enstitümüz elektronik sayfasında ilan edilen listelere göre açılmayan dersiniz var ise; 31 Ocak- 2 Şubat 2017  tarihleri arasında; SABİS üzerinden (https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login) açılmayan ders yerine derse yazılma işlemini yapabilir.